สายลมหยุดพัด
ขุนเขาหยุดนิ่ง
ใจลอย?

ผีเสื้อหลงทาง
ดอกไม้ยืนคอย
คิดถึง?

วันเวลาไร้เสียง
หัวใจได้ยิน
เพ้อเจ้อ?