สายลมพัดผ่าน
นักหลงทางตามลม
สายลมพัดวน
นักตามลมหลงทาง
สายลมจากไกล
นักใจหายคิดถึง
สายลมไม่กลับคืน
นักคิดถึง … ไม่หยุดเดิน