บ่อยครั้งที่เขียนเพราะอยากรู้ว่าคนอื่นคิดอะไร ไม่ใช่เขียนเพื่อจะอวดว่าตัวเองรู้อะไร มิตรสหายคงเข้าใจว่าไม่ได้ต้องการเป็นศัตรูกับมนุษย์คนใด แม้ไม่อาจเป็นมิตรกับความคิดของท่านก็ตาม