บางวัน
สายฝนโปรยถ้อยคำ
ให้เธอได้ยิน

บางคำ
กลั่นจากดาวทั้งดวง
ให้เธอดื่มด่ำ

หากเธอพบฉัน
ในทุกสิ่งที่เธอเห็น
ฉันเองก็เช่นกัน