คนตายไม่สำคัญ
เพียงฝุ่นละอองใต้ฝ่าเท้า
วัวเขาเรียกพระ
หมาเขาเรียกคุณ