ฝน เป็นคำนาม
ตก เป็นคำกริยา
ฝนตก เป็นประโยคบอกเล่า