มนุษย์มีเพียงจิตวิญญาณที่จะเอาชนะหรือยอมแพ้ นอกจากชีวิตแล้วเราไม่มีอย่างอื่น

Paulo Coelho, Warrior of the Light