เมื่อก่อนฉันเป็นเด็กทุกวัน ฉันไม่รู้ว่าตัวเองเผลอเป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่เมื่อไหร่