ครึ่งหนึ่งของสิ่งที่ฉันพูดนั้นไร้ความหมาย
ฉันเพียงพูดเผื่อเธอจะได้ยินอีกครึ่งหนึ่ง

คาลิล ยิบราน

Half of what I say is meaningless,
But I say it so that the other half may reach you.

Kahlil Gibran, Sand and Foam