กาลครั้งหนึ่ง เมื่อจินตนาการสนทนากับเหตุผล

จินตนาการ: โตขึ้นเธอฝันอยากเป็นอะไร?
เหตุผล: ฉันจะเป็นสติปัญญาให้มนุษย์ใช้ค้นหาความจริง
จินตนาการ: ถ้างั้น ฉันจะเป็นความจริง จะได้เล่นซ่อนหากับมนุษย์และเธอ