ฉันมองโลกได้เท่าที่เห็น
ฉันมีตาคู่เดียว
แต่ฉันมีตีนไว้ใช้เดินไปมองมุมอื่น