เมื่อเธอได้คำตอบโดยปราศจากคำถาม สิ่งที่เธอเชื่อก็เป็นเพียงสิ่งที่เธออยากเชื่อ

When you get the answer without the question, your belief is only what you want to believe.