ผู้คนตื่นนอน ทิ้ง
ความฝันใต้หมอน
ออกจากบ้าน
ขึ้นรถโดยสาร
ขับรถยนต์
เดิน
ฯลฯ

ผู้คนพูดคุย ทิ้ง
สาระในใจ
มองหาเรื่องน่าสนใจ
เพื่อสร้างบทสนทนา
เกี่ยวกับตัวเอง
เกี่ยวกับคนอื่น
เกี่ยวกับใครก็ได้
เกี่ยวกับอะไรก็ได้
แค่ต้องการคำพูด
และกิริยาตอบรับ

ผู้คนมีเป้าหมาย
เป้าหมายที่ไม่ง่ายเกินไป
มีหน้าที่ทำความเข้าใจ
ต้องใช้เหตุผล
ต้องมีหลักการ
ต้องมุ่งมั่นพยายาม
เพื่อหาคำตอบ
เพื่อลืมคำถาม
และห้ามสงสัย

ผู้คนหลับใหล ทิ้ง
ลมหายใจนอกบ้าน
ออกจากที่ทำงาน
ขึ้นรถโดยสาร
ขับรถยนต์
เดิน
ฯลฯ

เฝ้ารอวันหยุด

ผู้คนตื่นนอน ทิ้ง
ความฝันใต้หมอน
มองหาที่ไป ทิ้ง
ลมหายใจ
ในวันหยุด