ฉันเศร้าใจที่ตัวเองไม่มีรองเท้าใส่
จนกระทั่งฉันได้เห็นคนที่ไม่มีเท้า

Galistan of Sa’di (1259 CE)