มนุษย์โดยทั่วไปรู้มานานแล้วว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ แต่ปัจจุบันยังมีคนเข้าใจว่า ไทยคือศูนย์กลางของจักรวาล