มนุษย์คนหนึ่งรู้ว่าตัวเองไม่ใช่คนซื่อสัตย์
แต่เขาขี้เกียจจำว่าตัวเองเคยพูดอะไรไว้บ้าง
เขาจึงเลิกโกหก