เราสร้างอนาคตด้วยการเปลี่ยนคำอธิบายอดีต
ประวัติศาสตร์อันไม่พึงประสงค์จึงต้องถูกเก็บกวาด
ไม่ต่างจากวิถีของทรราชย์และผู้งมงายทั่วไป
ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรียก็ถูกเผาด้วยเหตุนี้
สิ่งที่เคยรู้ก็ “ถูกทำให้ไม่รู้”
เพราะภูมิปัญญาไม่ใช่สิ่งจำเป็นในความมืด
แต่ “ความไม่รู้” จำเป็นต่อการดำรงอยู่ของความกลัว
ไพร่ฟ้าจึงหน้าใสไวเทนนิ่งกันต่อไป … เอย