เมื่อมองท้องฟ้า นึกถึงอากาศ
เมื่อใบไม้ไหว สัมผัสสายลม
เมื่อมองผู้คน สัมผัสจิตวิญญาณ